Cerere legitimare

 

FEDERATIA ROMANA DE HALTERE Nr. ____/______________

CERERE DE LEGITIMARE

Subsemnatul__________________________________________________________, nascut in anul______, luna__________, ziua____, in localitatea______________________________, fiul lui____________________________ si al______________________________________,

posesor al certificatului de nastere______________________________________________,

si al C.I. _____________________________, eliberat de _____________________________

la data de _________________________.

Va rog sa aprobati cererea mea de legitimare ca sportiv al C.S./A.S./C.S.S./L.P.S./ ___________________________________________________________________________ din___________________________________.

Declar ca:

– am efectuat controlul medical

– ma oblig sa respect statutele, directivele F.I.H., F.E.H. si F.R.H.

– parintii mei sunt de acord cu legitimarea mea si au semnat mai jos (e suficienta semnatura unuia dintre parinti)

– acordul clubului privind legitimarea mea este mai jos.

DATA SEMNATURA SPORTIVULUI

___________________ ____________________________

AVIZ MEDICAL

Certific ca solicitantul este apt pentru practicarea halterelor

(Semnatura, parafa, stampila, data) ___________________________________________

ACORDUL PARINTILOR/ PARINTELUI

Sunt de acord cu cererea fiului meu ___________________________________

(nume, prenume, semnatura) ___________________________________

ACORDUL CLUBULUI

De acord cu legitima

(numele si prenumele, semnatura reprezentantului clubului) Stampila Clubului

_________________________________________________