Regulament de legitimare

Un sportiv poate fi legitimat de forul competent – F.R.HALTERE – pentru a putea participa la competitiile oficiale.

Prin actul legitimarii, sportivul consimte sa se supuna statutului, regulamentelor, jurisdictiei si deciziilor Federatiei Internationale de Haltere, Federatiei Europene de Haltere si Federatiei Romane de Haltere.

Un sportiv poate fi legitimat la o singura structura sportiva in aceeasi perioada de timp.

Intr-un an competitional, un sportiv poate concura numai pentru 2(doua) structuri sportive.

Pentru a fi legitimati, sportivii trebuie:

a)      sa aiba varsta minima de 8 ani

b)      sa posede avizul medical eliberat de unitatea medico-sportiva competenta, din care sa rezulte ca este apt pentru practicarea halterelor.

Legitimarea se poate efectua in tot cursul anului.

Legitimarea sportivilor se face pe baza urmatoarelor documente:

a)      cerere de legitimare, completata si semnata de sportiv, precum si de reprezentantul legal al structurii sportive la care se legitimeaza, purtand si stampila acesteia.

b)      avizul medical, consemnat intr-un document separat sau pe cererea de legitimare, eliberat de unitatea medico- sportiva competenta, din care sa rezulte ca sportivul este apt sa practice halterele. Avizul medical va purta parafa medicului si stampila unitatii medicale respective.

c)       incuviintarea scrisa data de unul dintre parinti – pentru minori – certificata prin semnatura si stampila de catre conducatorul structurii sportive care solicita legitimarea.

d)      copie dupa cartea de identitate, iar pentru minori dupa certificatul de nastere

e)      2(doua) fotografii recente si identice

f)       chitanta de plata a taxei de legitimare

Serviciul de specialitate din cadrul FRH care efectueaza legitimarea, va elibera carnetul de legitimare.

In cazul pierderii sau deteriorarii carnetului de legitimare, forul emitent poate elibera o legitimatie duplicat, in baza inscrisurilor existente si a urmatoarelor documente:

a)      cerere de eliberare a duplicatului facuta de catre structura sportiva la care activeaza

b)      chitanta de plata a taxei pentru eliberarea duplicatului

c)       doua fotografii identice si recent facute

Se asimileaza ca sportivii sa ramana legitimati si sa solicite legitimarea la oricare structura sportiva afiliata la FRH, in tot cursul anului:

a)      sportivii care nu au concurat oficial la nici o competitie timp de 1 (un) an (incepand cu data ultimei sale participari la o competitie oficiala interna)

b)      sportivii disponibilizati ca urmare a dezafilierii structurii sportive de la FRH.