ANTIDOPING

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) este instituția publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea de prevenire și combatere a dopajului în sport. Înființată în anul 2005, instituția se află în subordinea Guvernului României și este finanțată din venituri proprii și din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ANAD are ca obiectiv principal prevenirea și combaterea la nivel național a fenomenului de dopaj prin adoptarea și implementarea politicilor și reglementărilor anti-doping, coordonarea activității de prelevare de probe, gestionarea rezultatelor testărilor și efectuarea procedurii de gestionare a rezultatelor în conformitate cu prevederile legale, ale Codului Mondial Anti-Doping și a Standardelor Internaționale. Instituția încurajează practicarea unui sport curat, în vederea protejării sănătății sportivilor și respectării principiilor fairplay-ului în sport. De asemenea, este angajată în prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante. Totodată își asumă rolul de consolidare a poziției de partener credibil și activ al României în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport.

ANAD este independentă în deciziile și activitățile operaționale de structurile sportive și guvernamentale, prin interzicerea oricărei implicări în deciziile sau activitățile sale din partea oricărei persoane care este în același timp implicată în conducerea sau activitatea unei federații sportive internaționale sau naționale, a unui organizator de evenimente sportive, a unui comitet național olimpic sau paralimpic sau a unei structuri guvernamentale cu responsabilitate în domeniul sportului sau anti-doping.

Sediul ANAD

Consiliul director

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, pe lângă Agenția Națională Anti-Doping funcționează Consiliul director, ca organ consultativ.
Consiliul director al ANAD are în componență 7 membri al căror mandat este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Potrivit art. 9 alin. (4) din legea sus-menționată, componența Consiliului este următoarea:
a) președintele ANAD;
b) doi reprezentanți ai aparatului de lucru al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Sportului, desemnat de ministru, din rândul angajaților săi;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
e) un reprezentant al sportivilor de performanță, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român;
f) un reprezentant al federațiilor sportive naționale, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Consiliul director asigură consultanță strategică independentă în legătură cu următoarele:
a) Strategia Națională Anti-Doping;
b) programele educative și de prevenire a dopajului în sport;
c) programele de promovare a fairplay-ului în sport;
d) ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe dopante;
e) planul de acțiuni privind informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în sport;
f) programul acțiunilor și activităților de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport.
Activitatea Consiliului director este condusă de președintele ANAD.
Consiliul director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.