Legislatie nationala

Legislație națională

În această pagină puteţi consulta Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport:

 

1. Legi și ordonanțe

pdfLege nr. 310/2021 din 23/12/2021 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport*), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1229 din 27/12/2021

pdfLegea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 332 din 01 aprilie 2021

pdfLege nr. 104/2008 din 09/05/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 28/06/2011, Text actualizat la data de 01.02.2014

pdfLegea 219/2021 pentru modificarea și completarea Legii 104 din 2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 739 din 28 iulie 2021

pdfLegea nr. 367/2006 pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Ştiință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 09 octombrie 2006.

pdfLegea nr. 302/2006 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varsovia la 12 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006.

pdfLegea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 09 mai 2000.

pdfLegea nr. 171/1998 pentru ratificarea Convenției împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 09 octombrie 1998.

 

2. Hotărâri ale Guvernului

pdfHotărâre de Guvern nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 963, Partea I din 03.10.2022

pdfHotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea ANAD, publicată în Monitorul Oficial nr. 256, Partea I, din 16.03.2022

pdfHotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 199, Partea I, din 28.02.2022

pdfHotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anti-doping pentru perioada 2018 – 2022 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 din 25.06.2018.

pdfHotărârea nr. 744/11.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale ANAD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 816/16.10.2017

pdfHotărârea nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de Control Doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 01/08/2016.

pdfHotărârea nr. 1044/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Nationale Anti-Doping publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 03/12/2014.

pdfHotărârea nr. 547/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 08/08/2013.

pdfHotărârea Guvernului nr. 942/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676/27.09.2012

pdfHotarâre nr. 956/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc , publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 05/10/2011.

pdfHotarâre nr. 1522/2006 (r1) privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 19/01/2010.

 

3. Ordine ale președintelui ANAD

pdfOrdinul Președintelui A.N.A.D. nr. 218/13.10.2022 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1025 din 21.10.2022

pdfOrdin nr. 148/2022 privind aprobarea procedurii de selecție a membrilor Comisiei de audiere, publicat în Monitorul Oficial nr. 850, Partea I din 30.08.2022

pdfOrdin nr. 129/2022 pentru aprobarea modelului legitimației de acces în bazele sportive și la manifestările sportive, publicat în Monitorul Oficial nr. 761, Partea I  din 29 iulie 2022

pdfOrdin nr. 40/2022 pentru aprobarea procedurii de selecție a membrilor Comisiei de audiere, publicat în Monitorul Oficial nr. 239, Partea I, din 10.03.2022

pdfOrdin nr. 27/2022 privind abrogarea Ordinului nr. 96/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial nr. 230, Partea I,

pdfOrdin nr. 16/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere, publicat în Monitorul Oficial nr. 119, Partea I, din 07.02.2022

pdfOrdin nr. 212/2021 pentru aprobarea modelului certificatului de funcționare anti-doping, a modelului privind atestatul de instruire anti-doping și a modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea certificatului de funcționare anti-doping, publicat în Monitorul Oficial nr. 52, Partea I, din 18.01.2022

pdfOrdin nr. 211/2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 58, Partea I din 19.01.2022

pdfOrdin nr. 183/08.11.2021 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1096 din 17.11.2021

pdfOrdin nr. 93/22.06.2021 privind aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 640 din 30 iunie 2021

pdfOrdin nr. 124/02.04.2019 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 272 din 10 aprilie 2019.

pdfOrdin nr. 111/07.03.2019 privind aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 214 din 19 martie 2019.

pdfOrdin nr. 107/20.02.2019 privind abrogarea Ordinului Președintelui A.N.A.D. nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumurilor taxelor de prelevare și analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 170 din 4 martie 2019.

pdfOrdin nr. 3/08.01.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 49 din 18.01.2018.

pdfOrdin nr. 27/15.02.2017 pentru aprobarea formularului-tip al procesului de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136/23.02.2017.

pdfOrdinul nr. 42/2012 pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc si a formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 29.05.2012.

pdfOrdin nr. 160/2011 din 14/11/2011 privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfasurarii activitatilor in salile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 24/11/2011.

pdfOrdin nr. 54/02.05.2007 pentru aprobarea modelului și conținutului Legitimației de control utilizate de persoanele cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 08 mai 2007.

pdfOrdin nr. 7/09.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.

 

4. Ordine ale secretarului general al Guvernului adoptate în baza prevederilor Legii nr. 310/2021

pdfOrdin al secretarului general al Guvernului nr. 147/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel pentru soluționarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping, publicat în Monitorul Oficial nr. 151, Partea I, din 15.02.2022

     5. Decizii ale prim-ministrului României adoptate în baza prevederilor Legii nr. 310/2021 

pdfDecizie privind numirea domnului Ștefan Rohnean în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 162, Partea I, din 17.02.2022

pdfDecizie privind numirea domnului Eugen Coifan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 1187, Partea I, din 12.12.2022