Contract de dubla legitimare

F. R. Haltere

CONTRACT DE DUBLA LEGITIMARE

Nr. inregistrare la structura sportiva 1

________/ ___________________

Nr. inregistrare la structura sportiva 2

________/____________________

I.PARTILE

Prezentul contract a fost incheiat in 4(patru) exemplare originale, la data de ……………………………………, intre:

CLUBUL(1)………………………………………………, cu sediul in orasul ……………………………           Str……………………………………….nr…………judetul/sect…….…………….,avand certificatul de identitate sportiva nr………………………………………………/…………………..reprezentat de………………………………………in calitate de presedinte/director si de …………………..     …………………………..in calitate de sef serviciu contabilitate                                                                                                                                                         si

CLUBUL(2)………………………………………………, cu sediul in orasul ……………………………           Str……………………………………….nr…………judetul/sect…….………….. avand certificatul de identitate sportiva nr…………………………………………/……………………….reprezentat de………………………………………in calitate de presedinte/director si de …………………..     …………………………..in calitate de sef serviciu contabilitate

A intervenit prezentul contract de dubla legitimare privind sportivul (a)

…..…………………..………………………………………., fiul(fiica) lui………………………………si a …………………………… nascut(a) la data de ………………………..in localitatea……………. ……………………………..posesor al BI/CI/CNastere cu seria………..nr………………………si CNP………………………………………… eliberat de……… ……………………………………la data de………………………si carnet de legitimare sportiva seria………….nr………………………..                                                                                                                           II.DURATA                                                                                                                                                                                                                     Partile au convenit ca acest contract sa fie valabil pe o perioada de……………adica de la………………………….pana la ………………………………….

*NOTA – Durata contractului poate fi de 6 luni, 12 luni,18 luni si 24 de luni.

III.OBLIGATIILE PARTILOR                                                             

Clubul cedent (1- mama), cat si Clubul cesionar (2) vor asigura conform intelegerii specificate in scris:

1.Conditii materiale si tehnice, dar si organizatorice ( cazare, masa ), asistenta tehnica si medicala adecvate pentru pregatire;
2.Transportul, cazarea si masa pentru competitiile interne;
3.Transport pentru circuite si investigatii medicale,contravaloarea unor investigatii si tratamente medicale;
4.Echipament de antrenament , prezentare si materiale sportive;
5.Medicatie specifica de refacere si recuperare;
6.Indemnizatii de efort si premieri conform legii;
7.Preocupare pentru situatia scolara;
8.Plata taxelor catre federatie;
9.Premierea pentru performantele obtinute.

Sportivul(a) se va prezenta la convocarile federatiei pentru: reprezentativa de competitie, pregatire la lot, centru, investigatii medicale sau control doping.                                                                                                                                IV.REPARTIZAREA PERFORMANTELOR

1.Sportivul(a) va reprezenta clubul cedent (1) la urmatoarele competitii:

a)……………………………………………………..
b)……………………………………………………..
c)……………………………………………………..
d)…………………………………………………….
e)…………………………………………………….

2.Sportivul(a) va reprezenta clubul cesionar(2) la urmatoarele competitii:
a)…………………………………………………….
b)…………………………………………………….
c)……………………………………………………..
d)…………………………………………………….
e)…………………………………………………….

V.INCETAREA CONTRACTULUI
Contractul inceteaza :
1.la termen;
2.de comun accord;
3.prin hotarare de birou federal in urma sesizarii unei parti despre neindeplinirea obligatiilor, sau nerespectarea drepturilor partilor.

VI.DISPOZITII FINALE
1.In cadrul contractului prin anexa sau prin act aditional se vor specifica obligatiile fiecarei parti implicate.
2.Contractul nu poate fi modificat decat cu acordul scris prin act aditional al tuturor partilor.
3.Contractul reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala anterioara sau ulterioara, motiv pentru care trebuie adus integral la cunostinta sportivilor si explicat pe intelesul lor si al reprezentantilor.
4.La terminarea contractului sportivul revine automat cu legitimarea la clubul initial(1).
5.In perioada contractului sportivul nu poate fi transferat decat cu acordul tuturor partilor semnatare implicate.
6.In perioada contractului nu functioneaza Grila de transfer pentru sportivul respectiv.
7.Cate o varianta originala a contractului se va atribui sportivului in cauza, cluburilor implicate si FR.Haltere, care autentifica valabilitatea.

Sportiv………………………………….                 Parinte(Tutore)……………………..

CLUBUL…………………………………                CLUBUL…………………………………                                                                                                                         Contabil………………………………..                 Contabil…………………………………

Presedinte/Director                                  Presedinte/Director                                                                                                                                                  ………………………………………………          …………………………………………….