Regulament disciplinar FRH 2010

REGULAMENT DISCIPLINAR   2010

Art.1– F.R.Haltere, isi exercita autoritatea disciplinara conform Statutului propriu (art.54 si art.55) si in consecinta instituie urmatorul “Regulament disciplinar”, destinat sa ofere o serie de reglementari unanim considerate necesare, care sa confere legalitate deciziilor ce se vor lua in scopul mentinerii sau instaurarii unor relatii armonioase, de disciplina, respect reciproc si fair-play in activitatile proprii si societate.

Art.2– Prezentul Regulament disciplinar are caracter obligatoriu si se aplica impreuna cu Codul etic, tuturor membrilor F.R.Haltere, cat si sportivilor, antrenorilor, instructorilor, oficialilor si categoriilor asimilate acestora.

Art.3– Participantii la competitiile de haltere, sau la alte actiuni sub egida F.R.Haltere, desemnati generic prin termenul de halterofili, au obligatia de a respecta neconditionat hotararile si dispozitiile organelor federale si persoanelor ierarhic superioare din cadrul F.R.Haltere in plan sportiv si administrativ, in pregatire, competitii, deplasari si alte actiuni stabilite.

Art.4– Cerintele caracteristice unui comportament corespunzator prezentului Regulament disciplinar sunt dupa cum urmeaza:
a) pastrarea unei atitudini corecte, demna si respectuoasa fata de persoanele desemnate sa sa conduca diverse activitati si actiuni (com-petitii interne si internationale, demonstratii sportive, pregatire centralizata la nivel de loturi sau centre si altele);
b) prezentarea neconditionata ( cu exceptia unor cazuri funda-mentate si/sau aprobate de federatie), la timp si in conditii corespunza-toare pentru pregatire, competitii, circuite medicale, controale doping, sau alte actiuni de interes federal, a celor nominalizati a fi componenti ai loturilor, centrelor, sau delegatiilor reprezentative in locatia comunicata;
c) participarea numai la acele manifestari, activitati sportive si competitii de haltere care sunt recunoscute si aprobate de F.R.Haltere;
d) comportament civilizat in zonele de cazare,de servire a meselor in perimetrul de desfasurare al competitiilor si pregatirii (sali, vestiare, cabinete, anexe), cat si utilizarea civilizata a materialelor si a echipa- mentelor sportive puse la dispozitie de organizatori si federatie.

Art.5– Sunt considerate acte de indisciplina urmatoarele:
a) lipsa de respect fata de persoanele desemnate de federatie sa conduca diferite manifesteri si actiuni sportive intreprinse sub autorita-tea sau egida acesteia;
b) provocarea de incidente in cadrul diverselor manifestari sau activitati sportive de haltere, cat si in perimetrul desfasurarea al acestora;
c) utilizarea neglijenta sau cu rea-vointa a materialelor si/sau a echipamentelor sportive cat si spatiilor necesare pregatirii si/sau competitiilor puse la dispozitie de federatie sau organizatori (sali, vestiare, anexe, cantare, aparatura electronica, haltere, discuri etc);
d) refuzul fara motivatie temeinica de a se prezenta la competitie, pregatire, pregatire centralizata la lot, centru, circuit medical, sau federatie (Comisie FRH,Birou Federal), in urma unei convocari;
e) comiterea de acte reprobabile prevazute in codul etic, acte antisociale, impotriva legii si a bunelor moravuri.

Art.6-Masurile disciplinare aplicabile membrilor afiliati si persoa-nelor fizice care activeaza in disciplina haltere sunt:
a) avertisment;
b) amenda sau penalizare financiara, alta decat in cazurile pozitive de dopaj;
c) in cazurile de dopaj amenzile si/sau sanctiunile sunt stabilite de Biroul Federal la sesizarea Comisiei Antidoping a FRH, de catre Agentia Nationala Antidoping sau foruri internationale de exemplu W.A.D.A. sau federatia internationala;
d) in situatia in care se produc pagube materiale sau financiare se va cere contravaloarea acestora, (inclusiv cele legate de transport intern sau international) in cazul neprezentarii din reavointa sau neglijenta la cantonament, sau pentru deplasare la competitii in urma convocarii;
e) in situatia in care se paraseste locul de pregatire sau de competitie fara acordul conducerii tehnice sau al federatiei, se poate cere contravaloarea investitiei facute de federatie sau club, in legatura cu sportivii respectivi, legata de costurile cantonamentului de pregatire si al deplasarii;
f) cuantumul amenzilor si al penalitatilor se stabileste de catre Biroul Federal, functie de comportament si/sau estimarea pagubelor produse;
g) excluderea din lista convocarilor la lot sau centru de pregatire;
h) excluderea din echipa de reprezentare in competitie;
i) suspendarea temporara, sau definitiva din activitatea sportiva sau competitionala interna si/sau internationala;
j) anularea performantelor (rezultatelor) obtinute in anumite competitii( descalificare);
k) in cazul arbitrilor si al persoanelor oficiale care savarsesc abateri, masurile disciplinare se stabilesc in concordanta cu gravitatea faptelor si nivelul de implicare;
l) excluderea din activitate sau din federatie .

Art.7– Organul federal imputernicit sa ia act si sa judece in prima instanta orice abatere disciplinara este Comisia de Disciplina a federatiei, care poate fi sesizata, sau se autosesizeaza si poate da curs cercetarii cazului.

7.1.Comisia de Disciplina va actiona conform prezentului regulament si Statutului F.R.Haltere (Art.40.1,Art. 40.2, Art. 40.3, Art.40.4 si Art.40.5), iar propunerile ei sunt inaintate Biroului Federal, care va hotari in consecinta, decizia B.F. ramanand definitiva si executorie daca nu este atacata in decurs de 7 zile de la instiintare, la Comisia de Apel.
7.2
.In situatia candhotararile disciplinare ale B.F. sunt atacate in termen la Comisia de Apel, se judeca si se hotaraste la acest nivel.
7.3.Hotararile Comisiei de Apel raman definitive, daca nu sunt atacate prin recurs in termen de 15 zile la Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.

7.4.Hotararile C.N.D.S. sunt definitive si nu pot fi atacate decat in instanta tribunalului civil.

7.5.Orice contestatie (atac) a unei persoane fizice sau juridice, se face in scris  si se depune in termen(7 zile) la federatie, odata cu suma aferenta (taxa- contravaloarea sumei de pana la 100 de euro), iar pentru C.N.D.S., trebuie sa existe o instiintare sau o copie si la federatie.

Art.8Biroul Federal poate rezolva orice problema neprevazuta, poate infirma sau confirma decizia instantei disciplinare, sau poate adopta hotarari proprii conform Statutului, prezentului Regulament Disciplinar, Regulamentului de Organizare si Functionare al FRH, Codului Etic al federatiei si reglementarilor federtatiei internationale.
8.1.Situatiile de urgenta vor fi rezolvate de catre Comitetul Executiv al federatiei si vor fi prezentate in prima sedinta de B.F.

Art.9– Prezentul regulament abroga orice reglementare anterioara la care nu se face referire in textul de fata.

Art.10-Prezentul Regulament disciplinar este aprobat in Adunarea Generala a F.R.Haltere din__________________data la care intra in vigoare.