"Antrenor pentru părinți" 

Proiectul “Antrenor pentru părinți”   2021-2023

           În noiembrie 2021, Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a semnat în calitate de beneficiar contractul de finanțare pentru proiectul „Antrenor pentru părinți”, ID: 310661. Proiectul este finanțat din Fondul privind Eliminarea Dopajului în Sport al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

           Astfel, sub egida Convenției Internaționale a UNESCO împotriva dopajului în sport, ANAD beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 35.000 USD. Ca deziderat principal cu valoare durabilă, proiectul va configura o modalitate de actualizare constantă a informațiilor axate pe cele mai importante repere: reglementările internaționale și naționale în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport, inovațiile axate pe informare, prevenție și educație anti-doping și pe promovarea valorilor sportului curat. Această abordare va fi adaptată la rolul specific pe care părinții/rudele/tutorii îl au în susținerea tinerilor sportivi pentru consolidarea unei mentalități bazate pe fair-play și alegeri etice în performanța sportivă și în viață.

 Prin acest proiect, Agenția Națională Anti-Doping își propune îndeplinirea a 4 obiective:

  1. Crearea unei comunități de cel puțin 45 de antrenori pentru părinți (multiplicatori) pentru informarea, educarea și consilierea părinților/rudelor/tutorilor tinerilor sportivi;

  2. Crearea unui program de instruire in sistem „blended learning” pentru membrii rețelei de „antrenori pentru părinți” și instrumentele aferente;

  3. Informarea și conștientizarea a cel puțin 500 de părinți/rude/tutori ai tinerilor sportivi cu privire la riscurile utilizării dopajului în sport;

  4. Integrarea unui set de instrumente care includ un cod de conduită și etică dedicat tinerilor sportivi.

Proiectul ”Antrenor pentru părinți” reprezintă cel de al 5-lea proiect implementat de România prin Agenția Națională Anti-Doping sub egida Convenției Internaționale a UNESCO împotriva dopajului în sport.

Scroll to Top